Perfil do autor

Pedroso, Maria Thereza Macedo, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, Brasil